Lisa Nielsen

Traumer og chok

Forløsning af traumer og chok er i min optik uundgåeligt, hvis man vil have sin krop i balance. 

Vi har alle været udsat for traumer og chok og disse husker kroppen. Hver gang vi bliver udsat for et traume, så vil vi typisk bide hårdt sammen, og så er chokket lagret i kroppen. Når vi har chok, der sidder og blokerer, så hæmmes det flow, der ellers burde være i kroppen. 

Et traume fra barndommen kan være årsagen til bestemte valg, som vi har truffet op gennem årene. Et traume som barn som har givet en følelse af ikke at være noget værd, kan medføre, at man gennem sin opvækst ubevidst har truffet valg, som ikke gjorde en lykkelig. Det kan fx. være, at man ubevidst har valgt partnere, som ikke har gjort en lykkelig. Det kan også være, at man sjældent eller aldrig under en selv at købe noget rigtig godt, og stort set aldrig forkæler sig selv. Typisk vil valgene ligge på et ubevidst plan.

Der er lige så mange forskellige traumer, som der er mennesker, og hvad der opleves som et traume for ét menneske opleves nødvendigvis ikke som et traume for et andet menneske.

Traume kan være fysisk/psykisk vold fra en forældre eller partner, flytning (især børn kan opleve en flytning som et traume, da hele deres base bliver rykket op), mobning, ydmygelse (hvilket dækker over rigtig meget), pludseligt dødsfald af en nærtstående eller noget helt andet. Typisk stammer traumet fra de nærmeste relationer, da det er de nærmeste, som vi har forventninger til, men det er også dem der skuffer os.

Under en behandling vil der typisk komme 1-2 traumer frem og kroppen bestemmer selv, hvilke traumer den først vil af med. Det kan være, at man skal have 4 behandlinger før kroppen ikke har flere traumer, men alt er individuelt. Jeg tester fra undfangelse og går frem til nutiden.